Rekrytointi – Recruiting

3.5.2022

Haemme teknistä myyntihenkilöä

Ab Kimmy Photonics Oy tarjoaa korkean teknologian laser- ja valopohjaisia mittausratkaisuja sekä komponentteja, jotka on suunnattu tutkijoille, järjestelmäkehittäjille ja loppukäyttäjille.

Tietämyksemme fotoniikan alalta ja pitkä kokemuksemme hyödyttävät asiakkaitamme heidän omassa kehitystyössään ja suunnittelussaan. Haluamme tarjota yliopisto- sekä yritysasiakkaillemme markkinoiden tarkimpia ja luotettavimpia optisia instrumentteja, antureita ja komponentteja.

Etsimme nyt teknistä myyntihenkilöstöä tukemaan ja rakentamaan kasvuamme Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla. Jos taustasi on tekninen ja/tai tieteellinen, sinulla on kokemusta teknisestä myynnistä ja sovellustuesta ja olet kiinnostunut työskentelemään dynaamisessa työympäris-tössä, voisit sopia erittäin hyvin tiimiimme. Olethan myös sosiaalinen ja ulospäin suuntautunut henkilö. Toimipaikan sijainti perehdyttämisjakso on Espoossa, Suomessa.

Perehdyttämisjakson jälkeen on mahdollisuus työskennellä etätyönä jossakin päin kattamaamme aluetta. Tehtävä(t) edellyttää hyvää kirjallista ja suullista englannin kielen taitoa, ja suomen ja ruotsin kielen taito on selkeästi eduksi. Sinun tulee myös olla valmis matkustamaan ajoittain.

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi alla olevalla verkkolomakkeella (tai sähköpostitse) tarpeellisiksi katsomiesi liitteiden kanssa.

Tulostettava PDF


Technical sales person

Ab Kimmy Photonics Oy based in Espoo, Finland is a provider of high-technology, laser-and light-based measurement instrumentation and components targeted for both industrial and scientific applications.

We believe our knowledge and experience will benefit our clients in their own developments, designs, production and quality control. Our commitment is to provide the most
precise and reliable solutions, instruments, sensors and components available on the market.

We are looking to recruiting technical sales personnel to support and build our growth on the Nordic and the Baltic market. If your background is technical and / or scientific,having experience in technical sales and application support and you are interested in working in a dynamic workspace environment and you are a social and outward going person, you could fit very well into our team.

The location for orientation period is in Espoo, Finland. After the orientation period, there is a possibility to work remotely somewhere in the area we are covering. The position(s) require good skills in written and verbal English and knowing Finnish and Swedish is clearly a benefit. You should also be prepared to do some travelling from time to time.

Please send your application and resumé on the web form below (or email) with attachments you consider appropriate.

Printable PDF