Rekrytointi – Recruiting

17.1.2022

Haemme teknistä myyntihenkilöä

Ab Kimmy Photonics Oy tarjoaa korkean teknologian laser- ja valopohjaisia mittausratkaisuja sekä komponentteja, jotka on suunnattu tutkijoille, järjestelmäkehittäjille ja loppukäyttäjille.

Tietämyksemme fotoniikan alalta ja pitkä kokemuksemme hyödyttävät asiakkaitamme heidän omassa kehitystyössään ja suunnittelussaan. Haluamme tarjota yliopisto- sekä yritysasiakkaillemme markkinoiden tarkimpia ja luotettavimpia optisia instrumentteja, antureita ja komponentteja.

Etsimme nyt teknistä myyntihenkilöstöä tukemaan ja rakentamaan kasvuamme Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla. Jos taustasi on tekninen ja/tai tieteellinen, sinulla on kokemusta teknisestä myynnistä ja sovellustuesta, sekä olet kiinnostunut työskentelemään dynaamisessa työympäristössä, lähetä hakemuksesi heti! Työ edellyttää matkustamista. Sijainti perehdytysjakson ajan on Espoossa. Perehdyttämisjakson jälkeen voit työskennellä myös etänä. Tehtävä(t) edellyttää sujuvaa kirjallista ja suullista englanninkielen taitoa. Suomen- ja ruotsinkielen osaaminen katsotaan vahvoiksi eduiksi.

Lähetä hakemuksesi, palkkatoiveesi sekä ansioluettelosi sähköpostitse / verkkolomakkeella.

Tulostettava PDF


Technical sales personnel

Ab Kimmy Photonics Oy based in Espoo, Finland is a provider high-technology, laser-and light-based measurement solutions and components targeted for researchers, system developers and end-users.

We believe our knowledge and experience will benefit our clients in their own developments and designs. Our commitment is to provide the most precise and reliable optical instruments, sensors and components available on the market.

We are now seeking technical sales personnel to support and build our growth on the Nordic and the Baltic market. If your background is technical and / or scientific, having experience in technical sales and application support and you are interested in working in a dynamic workspace environment, it is valuable sending in your application! The job requires travelling. Location for orientation period is in Espoo. After the orientation, you can work remotely. The position(s) require good skills in written and verbal English and knowing Finnish and Swedish is clearly a benefit.

Please, send your application with salary expectation and resume on web form below (or email).

Printable PDF